Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X
”Måla upp din egen bild av framtiden, annars får du leva i någon annans.”

Mentorskap

Mentorskap handlar om en dialog och ett möte. Ett bollplank som kan bekräfta och utmana Dig. Mentorn är inte expert eller problemlösare utan hjälper klienten att hitta lösningar genom att dela med sig av sin egen kunskap och erfarenhet.

Söker du någon att bolla tankar och idéer med?

Som mentor delar jag  med mig av framgångar och misslyckanden. Jag delar också med mig av mitt nätverk och mina kontakter.

vag.jpg
Foto: Björn Breitholtz

Vill du veta mer?
Jag ringer eller mailar dig gärna!