Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X
”Supervision är en samtalsprocess som hjälper coacher och ledare att hantera sin inlärning och utveckling för att förbättra sina prestationer”

Supervision (handledning)

Supervision är handledning med ett coachande förhållningssätt, ett av syftena med supervision är att stärka dig i din yrkesroll genom att kontinuerligt diskutera förhållningssätt och attityder gentemot de människor du möter i din yrkesroll. Det vänder sig till människor som i sitt arbete ger mycket av sig själva och behöver ett andrum där man kan spegla sig själv och få stöd i sina processer.

Vem har nytta av handledning?

  • Coacher
  • Ledare
  • Ledningsgrupper
  • Handläggare
  • HR chefer
  • Rektorer / Lärare
  • Socionomer m.fl.

Professionell supervision handlar även om att ge ökad kompetens genom att få ta del av kollegors och handledarens syn på det egna arbetet. Det ger dig också ökad självinsikt genom att reflektera över din egen del i arbetet.

Företagsledare har ofta en ensam position. De förväntas ha många svar och ta många beslut. Det kan vara svårt att inom organisationen finna någon att tala med om den inre och yttre press och de svårigheter som upplevs.

Ledarskap i framtiden kommer att handla om de förändringar och utmaningar som omvärlden står inför. Supervision innebär att ta fram det "bästa" i dig som ledare och coach och genom det skapa goda resultat för organisationer och medarbetare.

Vid en ansökan om certifiering hos ICF räknas supervision som mentorcoaching.

lyssande-drag.jpg
Foto: Björn Breitholtz

Vill du veta mer?
Jag ringer eller mailar dig gärna!