Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X
"Vad hindrar er från att vara där ni vill vara?"

Grupp-/Organisationscoaching

Med hjälp av coaching ges var och en chansen att reflektera över sin situation. Att utifrån en helhetssyn på individerna gå igenom styrkor, förbättringspotential, intressen, kompetenser, erfarenheter och visioner är utvecklande för organisationen.

Många hittar kvaliteer och egenskaper hos sig själva som de knappt varit medvetna om och framförallt inte aktivt använt. Med den insikten ser man sina möjligheter, kan sätta upp mål och upprätta en handlingsplan för att nå dem. Organisationscoaching gagnar inte bara individen utan hela företaget. Den höjer engagemanget, motivationen och effektiviteten hos medarbetarna.

Ta er framgång till nya höjder

I grupp- och organisationscoaching tittar vi på situationen, förutsättningarna, möjligheterna och viljan hos de enskilda individerna såväl som gruppen. Mål, visioner och motivation är andra komponenter i processen. Coachingen sker mot era gemensamma mål. Vid behov arbetar vi med konflikthantering i grupp eller enskilt.

Det handlar om att utveckla organisationen i en riktning som leder chefer och medarbetare mot de mål och visioner som finns för verksamheten.

pil.jpg
Foto: Björn Breitholtz

Vill du veta mer?
Jag ringer eller mailar dig gärna!