Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Karriärcoaching

En coach kan vara en bra hjälp när du vill förändra din arbetssituation. Om du känner att du vill gå vidare i livet och i karriären kan det vara bra att få en annan persons objektiva syn på dina möjligheter och förutsättningar i framtiden. Vill du byta karriär, är du arbetslös eller riskerar att bli det? Ett coachsamtal få dig att komma vidare och se dina framtida möjligheter.

Läs mer

Livscoaching

Det finns många tillfällen i livet då det kan vara bra att träffa en coach. Om du känner att du vill gå vidare i livet kan det vara bra att få en utomstående person att tala med. Coaching passar alla - oavsett utbildning, yrke eller ålder.

Läs mer

Mentorskap

Mentorskap handlar om en dialog och ett möte. Ett bollplank som kan bekräfta och utmana Dig. Mentorn är inte expert eller problemlösare utan hjälper klienten att hitta lösningar genom att dela med sig av sin egen kunskap och erfarenhet.

Läs mer

Jobbcoaching

Med hjälp av en personlig coach kommer du vidare och tillbaka till arbetslivet igen. Jag utgår alltid ifrån din situation, här och nu. Hos mig får du ett individuellt stöd som formas efter dina behov och förutsättningar.

Läs mer

Grupp- / Organisations- coaching

Med hjälp av coaching ges var och en chansen att reflektera över sin situation. Att utifrån en helhetssyn på individen få inventera styrkor, förbättringspotential, intressen, kompetenser, erfarenheter, visioner m.m.

Läs mer

Coaching Supervision

Supervision är handledning med ett coachande förhållningssätt, ett av syftena med supervision är att stärka dig i din yrkesroll genom att kontinuerligt diskutera förhållningssätt och attityder gentemot de människor du möter i din yrkesroll. Det vänder sig till människor som i sitt arbete ger mycket av sig själva och behöver ett andrum där man kan spegla sig själv och få stöd i sina processer.

Läs mer