Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Hallberg & Breitholtz

Jag arbetar med att hjälpa personer och företag utvecklas genom coachingsupervision och mentorskap, med utgångspunkt från Göteborg. Målet är att hjälpa dig nå din fulla potential som människa och i din arbetsroll.

Jag har arbetat som coach i flera år och är utbildad och certifierad professionell coach enligt ICF. Jag är även utbildad och certifierad inom supervision.

För att få en bättre bild av hur mina tjänster kan hjälpa dig kan du läsa mer om vad de innebär här på hemsidan, eller så kontaktar du mig via mail eller telefon.

Min roll som coach, handledare och mentor är att vara en aktiv lyssnare som genom öppna frågor kan presentera verktyg så att du kan fokusera på dina redan uppsatta mål eller sätta upp nya, både individuellt och som ledare och medarbetare.

Varför välja Hallberg & Breitholtz?

Genom att samarbeta kan vi skapa utveckling och tillväxt i en miljö som genomsyras av insikt, fokusering och nyfikenhet. Ett framgångsrikt ledarskap och medarbetarskap kan endast utövas när man är i balans med sig själv och sin omgivning, först då kan man möta livets och arbetslivets olika skiftningar med mognad och tålamod och tillåta sig själv och andra att växa, både i arbetet och privat.

Du får bl.a. följande när du väljer att bli coachad eller handledd av mig:

  • En person som lyssnar aktivt som du kan bolla dina mål/ideér och probem med.
  • En öppen och varm miljö för ditt eget växande.
  • Förståelse och ett värderingslöst bemötade.
  • Ditt "bästa" i sikte.
  • Målstyrning.
  • Coaching genom kvalitetssäkrade metoder (ICF coaching samt Supervision).